25 lutego br. pożegnaliśmy Panią Irminę Zembrzuską-Wysocką „Irma”, żołnierza Armii Krajowej, łączniczkę i sanitariuszkę w Powstaniu Warszawskim, spikerkę Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1965-1989, poetkę, autorkę wspomnień „Z Warszawą w sercu”, wieloletnią działaczkę na rzecz rozwoju kultury polskiej w Niemczech odznaczoną min. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych.

Pani Irma wspierała wiele inicjatyw na rzecz krzewienia ojczystej kultury i tradycji narodowych, szczególnie bliskie były jej dzieci i młodzież. Od początku działalności Zespołu „Krakowiak” była jego mecenasem.

Urna z prochami bohaterskiej sanitariuszki spocznie wśród towarzyszy broni na warszawskich Powązkach Wojskowych.

error: Content is protected !!