Zaznacz stronę

Stowarzyszenie

Polski Zespół Folklorystyczny KRAKOWIAK

Polski Zespół Folklorystyczny „Krakowiak”

Głównym celem zespołu jest zrzeszanie osób pragnących działać na rzecz ochrony i rozpowszechniania polskiego dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza języka polskiego i folkloru. Zespół „Krakowiak” realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez sceniczne prezentacje: tańców, pieśni, kompilacji słowno-muzycznych oraz strojów ludowych i narodowych. Członkowie „Krakowiaka” pragną przyczyniać się do budowania tożsamości narodowej wśród Polonii oraz propagowania polskiej kultury i tradycji w Niemczech.

 

Wsparcie

Również Państwo możecie mieć swój udział w tych działaniach włączając się w aktywność taneczno-wokalną lub wspierając finansowo cele statutowe, dokonując darowizny na konto bankowe:

Stowarzyszenie: Kinder Sing und Tanzgruppe „KRAKOWIAK” e.V.

Nazwa banku: Deutsche Bank

IBAN-Numer: DE 94 7007 0024 0523 5916 00

Wszystkim Darczyńcom DZIĘKUJEMY!

error: Content is protected !!